TVP.pl Informacje Sport Kultura Rozrywka VOD Serwisy tvp.pl Program telewizyjny

Górski i Wójcik oraz goście – Peru

Tym razem posiedzenie rządu odbywa się bardzo wysoko – w Peru. Aby jak najdalej od polskiego grajdołu, a poza tym można zobaczyć jak się harata w gałę na takiej wysokości…